سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
[ و او را از ایمان پرسیدند ، فرمود : ] ایمان بر چهار پایه استوار است ، بر شکیبایى ، و یقین و داد و جهاد . و شکیبایى را چهار شاخه است : آرزومند بودن ، و ترسیدن ، و پارسایى و چشم امید داشتن . پس آن که مشتاق بهشت بود ، شهوتها را از دل زدود ، و آن که از دوزخ ترسید ، از آنچه حرام است دورى گزید ، و آن که ناخواهان دنیا بود ، مصیبتها بر وى آسان نمود ، و آن که مرگ را چشم داشت ، در کارهاى نیک پاى پیش گذاشت . و یقین بر چهار شعبه است : بر بینایى زیرکانه ، و دریافت عالمانه و پند گرفتن از گذشت زمان و رفتن به روش پیشینیان . پس آن که زیرکانه دید حکمت بر وى آشکار گردید ، و آن را که حکمت آشکار گردید عبرت آموخت ، و آن که عبرت آموخت چنان است که با پیشینیان زندگى را در نوردید . و عدل بر چهار شعبه است : بر فهمى ژرف نگرنده ، و دانشى پى به حقیقت برنده ، و نیکو داورى فرمودن ، و در بردبارى استوار بودن . پس آن که فهمید به ژرفاى دانش رسید و آنکه به ژرفاى دانش رسید از آبشخور شریعت سیراب گردید ، و آن که بردبار بود ، تقصیر نکرد و میان مردم با نیکنامى زندگى نمود . و جهاد بر چهار شعبه است : به کار نیک وادار نمودن ، و از کار زشت منع فرمودن . و پایدارى در پیکار با دشمنان ، و دشمنى با فاسقان . پس آن که به کار نیک واداشت ، پشت مؤمنان را استوار داشت ، و آن که از کار زشت منع فرمود بینى منافقان را به خاک سود ، و آن که در پیکار با دشمنان پایدار بود ، حقى را که بر گردن دارد ادا نمود ، و آن که با فاسقان دشمن بود و براى خدا به خشم آید ، خدا به خاطر او خشم آورد و روز رستاخیز وى را خشنود نماید . و کفر بر چهار ستون پایدار است : پى وهم رفتن و خصومت کردن و از راه حق به دیگر سو گردیدن و دشمنى ورزیدن . پس آن که پى وهم گرفت به حق بازنگشت ، و آن که از نادانى فراوان ، خصومت ورزید ، از دیدن حق کور گشت ، و آن که از راه حق به دیگر سو شد ، نیکویى را زشت و زشتى را نیکویى دید و مست گمراهى گردید ، و آن که دشمنى ورزید راهها برایش دشوار شد و کارش سخت و برون شو کار ناپایدار . و شک بر چهار شعبه است : در گفتار جدال نمودن و ترسیدن و دو دل بودن ، و تسلیم حادثه‏هاى روزگار گردیدن . پس آن که جدال را عادت خود کرد ، خویش را از تاریکى شبهت برون نیاورد ، و آن که از هر چیز که پیش رویش آمد ترسید ، پیوسته واپس خزید ، و آن که دو دل بود پى شیطان او را بسود ، و آن که به تباهى دنیا و آخرت گردن نهاد هر دو جهانش را به باد داد . [ و پس از این سخن گفتارى بود که از بیم درازى و برون شدن از روش کارى که در این کتاب مقصود است نیاوردیم . ] [نهج البلاغه]

آگاهی در خواب

آگاهی د ر خواب یکی از علم های علوم غریبه است که دانشمندان شکاک آن را به عنوان کارهای غیر عادی مغزی تلقی می کنند.

در ضمن این عمل چیزی نیست که بگوییم برای هر کس اتفاق نمی افتد بلکه شاید خودتان تجربه آن را مانند من داشته باشید!

به این صورت می باشد که انسان در حالی که جسم او در استراحت می باشد روح او هشیار و آگاه  می شود و می تواند جسم فیزیکی و حتی اطراف را ببیند.

در صورت تمرین های خاص و منظم می توان این قدرت را افزایش داده و به عنوان یک عمل غیر عادی و پر هیجان آن را انجام داد .

در هندوستان مرتازان هندی با انجام کارهایی همچون ریاضت به این چنین قدرت هایی دست پیدا میکنند و حتی می توانند در زمان آگاهی در خواب جاهایی باشند که دوست دارند .

و این کارها برای انسان کوچکترین چیزهایی است که می تواند انجام دهد به شرط اراده!

تمرین های زیر می تواند روزنه ایی برای دستیابی به این کار ها باشد:

آگاهی در خواب

آگاهی د ر خواب یکی از علم های علوم غریبه است که دانشمندان شکاک آن را به عنوان کارهای غیر عادی مغزی تلقی می کنند.

در ضمن این عمل چیزی نیست که بگوییم برای هر کس اتفاق نمی افتد بلکه شاید خودتان تجربه آن را مانند من داشته باشید!

به این صورت می باشد که انسان در حالی که جسم او در استراحت می باشد روح او هشیار و آگاه  می شود و می تواند جسم فیزیکی و حتی اطراف را ببیند.

در صورت تمرین های خاص و منظم می توان این قدرت را افزایش داده و به عنوان یک عمل غیر عادی و پر هیجان آن را انجام داد .

در هندوستان مرتازان هندی با انجام کارهایی همچون ریاضت به این چنین قدرت هایی دست پیدا میکنند و حتی می توانند در زمان آگاهی در خواب جاهایی باشند که دوست دارند .

و این کارها برای انسان کوچکترین چیزهایی است که می تواند انجام دهد به شرط اراده!

تمرین های زیر می تواند روزنه ایی برای دستیابی به این کار ها باشد:

 

تمرین شماره 1

با توجه به این که در زمان خواب کارهای غیر عادی می توانیم انجام دهیم پس:

در زمان بیداری کارهایی انجام دهید تا برای شما عادت شود که در هنگام خواب آنها را تکرار کنید و متوجه خواب بودن خودتان شوید،

یک سری از این کارها:

1- بپرید(اگر خواب باشید به طور غیر عادی این پریدن شاید چند متر باشد که در بیداری خیلی کمتر است)

2- انگشت خود را بکشید(اگر خواب باشید ممکن است این کشیدن انگشت باعث واکنش غیر عادی شود)

3- دائم از خود بپرسید که خواب هستید یا بیدار.

(در مجموع یک سری از کارها را می توانید انتخاب کنید که با انجام دادن آنها در خواب مطلعه از خواب بودن خودتان شوید)

تمرین شماره 2

زمانی که در رختخواب وبین خواب و بیداری هستید در ذهن خود این جمله را تکرار کنید.

(( من در خواب بیدار می شوم ))

تمرین شماره 3

زمانی که خیلی خسته هستید و شما را خواب دارد قبل از این که بخوابید یک صدای مزاحم برای خود ایجاد کنید که به نظر من تلویزیون بهترین وسیله است، و بعد مشغول استراحت شوید این کار باعث می شود تا جسم خسته شما به خواب رود و ضمیر آگاه شما هنوز بیدار باشد در این وضعیت حتی شما می توانید به موضوعات گوناگون فکر کنید در حالی که جسمتان به خواب رفته و همچنین سعی بر آن داشته باشید که با قدرت اراده اطراف خود را ببینید.

**--اگر سوال یا درخواست اطلاعات بیشتری داشتید در قسمت نظرات مطرح کنید.--**

برون فکنی روحی

که شباهت زیادی به آگاهی در خواب دارد با این تفاوت که کیفیت برون فکنی روحی بیشتر و عظیم تر از آگاهی در خواب است به این گونه که در این عمل انسان با استفاده از تکنیکهای ریلکسیشن (ریلکس کردن بدن) جسم را به خواب برده و با روح خود در همه جا حظور پیدا می کند.

قبل از این که ریلکس کردن بدن را به صورت مختصر برایتان توضیح دهم ،باید به این نکته توجه کنید که هر کاری در این علوم منحصر به فرد نیست و می توانید از روشهای مختلف و حتی ابداعی استفاده کرده و با ایمان راسخ به هدفتان برسید.

1-     در ابتدا در جایی ،دور از هر گونه سر و صدا دراز بکشید و دست های خود را به طرفین باز کرده و بدن خود را به صورت کاملا راحت رها کنید.

2-     نفس های عمیق از بینی بکشید و بعد از چند ثانیه حبس این نفس ها در بالای سینه عمل بازدم را انجام دهید.(این کار باعث می شود اکسیژن بیشتری به بدنتان برسد و زود تر به حالت ریلکس نزدیک شود)

3-     حال که به یک آرامش نسبی دست پیدا کرده اید باید تلقینات را شروع کنید ،از انگشتان پا شروع کرده و به بالا بیایید به ترتیب روی هر فسمت از بدن تمرکز و توجه داشته باشید ،و جملاتی را در ذهن مرور کنید.   مثال:انگشت پا:به انگشت کوچک پای راست خود فکر کنید و به محل قرار گیری آن تا بتوانید بر روی حس آن انگشت تمرکز کرده و کار خود را شروع کنید:خیلی گرم شده ،خیلی سنگین شده و در حال سنگین تر شدن است،دارد شل می شود دارد بی حس می شود ،بی حس تربی حس تر....  

(به این ترتیب روی تمامی قسمت های بدن از انگشتان پا گرفته تا مچ پا و ساق ها و زانو ها و ران ها و شکم و سینه و دستها و آرنج و مچ دستها و انگشتان و گردن و چانه و گوش ها و سر و....تمرکز کرده و با احساسی که از آنها دارید آنها را شل و گرم و سنگین کنید.)

 

بعد از این که به حالت ریلکسیشن کامل رسیدید احساس کنید در یک آسانسور قرار دارید و به سمت بالا می روید ،این احساس را در خود بپرورانید تا این که به نشانه هایی همچون صدای مچاله شدن کاغذ ،دیدن تصویر مبهمی از سقف ،دیدن نور برسید.

وقتی به این مرحله رسیدید دیگر شما از کالبد جسمانی خارج شده اید و حتی جسمتان و اطرافتان را می بینید ،در این لحظه تنها چیزیی که شما را از لذت ادامه کار باز می دارد ترس و به دنبال آن افزایش ضربان قلب است.پس نگران نباشد و از جسد خود نترسید ،در آن زمان با اراده می توانید هر جا رفته و چیزهایی را ببینید که کاملا واقعی هستند.به عنوان مثال :می توانید اراده کنید که در حال حاظر در کربلا هستید و خود را د ر آنجا ببینید.**نظر یادتون نره**

 


88/5/12::: 8:41 ع
نظر()